Equipaments - Regidoria d'Infraestructures i Manteniment

Equipaments singulars

Logo Museu Taurí
El Museu Taurí d'Alacant inicia el seu camí amb la il·lusió de ser l'aglutinant de tots els aficionats i professionals de la Província i amb l'afany d'anar-se consolidant i enriquint amb el pas dels anys, mercé a l'augment dels fons propis. Es troba situat a la mateixa Plaça de Bous, amb una...
Vista plaça de bous
La Plaça de Bous d'Alacant s'inaugura el 15 de juny de 1888. A partir de l'any 1928, amb la creació de les festes de "Les Fogueres de Sant Joan", es va consolidar, al seu torn, la Fira Taurina de Les Fogueres. Al llarg de la seua història, moltes han sigut les alternatives concedides. Conserge...

Altres equipaments

Logo Escola Taurina
L'Escola Taurina Municipal d'Alacant, en la seua actual etapa, va ser creada per acord de l'Excm. Ajuntament, Ple de data 7 d'abril de 1998, aprovant la proposta del Regidor Delegat de Servicis i Manteniment que, entre altres coses, deia: “Davant de la demanda creixent dels aficionats taurins d'...