Centre de Recursos de Consum

Tipo de equipamiento: 
Espais polivalents
Recursos educatius
Logo del Centre de Recursos de Consum

El Centre de Recursos de Consum és el lloc on consumidors, comerciants, empresaris i qualsevol col·lectiu de ciutadans en general poden obtindre informació i formació, per mitjà de tota classe de recursos didàctics, sobre tots els temes relacionats amb el comerç i consum, i en especial, sobre la protecció dels drets dels consumidors. A més, és un espai on qualsevol col·lectiu pot utilitzar les seues instal·lacions per a presentació de projectes, exposicions, realització de conferències, tallers, cursos, etc.

A qui va destinat:

A les associacions de consumidors, associacions de comerciants i empresaris, col·lectius de jóvens, dones, tercera edat, etc., centres escolars de nivells no universitaris, així com entitats que desenvolupen programes relacionats amb el comerç i el consum, així com la salut en general, i, a la població infantil i adulta interessada en els temes de consum.

Objectius:

Els objectius prioritaris del Centre de Recursos de Consum (CRC), són els següents:

 1. Facilitar l'accés a distints recursos informatius i formatius a totes les persones i col·lectius interessats en els temes de comerç i consum.
 2. Promoure l'educació del consumidor en els distints àmbits escolars.
 3. Possibilitar la formació contínua de consumidors, empresaris i comerciants en matèria de consum.

Ubicación: 
Calle
Calderón de la Barca, esquina C/ Balmes S/N
03004
En las instalaciones del Mercado Central de Alicante
Horario: 

Atenció al públic:  de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

Contacto: 
Telèfon: 
965145294
965145517
Fax: 
965214218
Más información: 

Aula d'informàtica

Espai dedicat a les noves tecnologies, amb 11 ordinadors connectats a internet, per a obtindre tot tipus d'informació relativa al comerç, el consum i la salut. Es poden utilitzar per a l'accés individual, així com per a desenvolupar cursos o tallers.

Les normes d'utilització d'esta aula són les següents:

 • L'horari de consulta individual serà de 9.00 a 14.00, excepte juliol i agost, mesos en què es tancarà a les 13.30 hores.
 • Serà necessari aportar en informació DNI, NIE, passaport, etc.
 • Queda prohibit l'ús dels ordinadors a menors de 16 anys, llevat que vinguen acompanyats d'un adult.
 • No es podrà xatejar ni visitar pàgines amb contingut eròtic.
 • Prohibit menjar i fumar.
 • El temps màxim permés per a la utilització d'internet serà d'1 hora.
 • Es podrà imprimir un màxim de 5 folis per persona i dia.
 • Cada usuari serà responsable dels desperfectes ocasionats durant la utilització de l'ordinador.
 • El no compliment d'algunes d'estes normes donarà lloc a la prohibició de l'ús de la dita aula.
 • Els grups o col·lectius que ho sol·liciten per a desenvolupar cursos o tallers hauran de fer-ho per mitjà del model de sol·licitud a este efecte.

Sala d'exposicions

Sala dedicada a acollir exposicions sobre qualsevol tema relacionat amb el món del consum i el comerç, a més d'altres propostes artístiques.

Aules

El centre disposa de dos aules amb una capacitat, cada una d'elles, per a 30-40 persones, equipades amb recursos didàctics multimèdia (projector, diapositives, transparències, projector d'opacs, pantalla tàctil, televisor, vídeo, dvd, etc) per a poder desenvolupar conferències, cursos, jornades, etc. relacionades amb les àrees temàtiques del centre o amb qualsevol altre tema de consum, comerç o alguna activitat relacionada.

Sala de tallers

Espai ampli i versàtil on desenvolupar tallers didàctics i recursos multimèdia per a poder realitzar de forma pràctica distintes activitats formatives relacionades amb un consum més crític i responsable.

La cuina

Espai didàctic dotat de tots els elements necessaris per a donar formació i tallers sobre alimentació saludable, cuina, nutrició, etc. Dotat de 2 forns, microones, frigorificocongelador, llavaplats, placa d'inducció, xicotet electrodomèstic, així com parament i vaixella. Dotación, utilización y fotografías.

Condicions d'ús

Les condicions d'ús a què queden obligats els usuaris de les instal·lacions del CRC són les següents:

 1. La instal·lació concedida no podrà utilitzar-se per a un ús diferent de l'inicialment sol·licitat i autoritzat. Igualment, l'activitat autoritzada no podrà canviar-se de sala, i haurà d'ajustar-se a l'horari establit.
 2. En cap cas es podrà sobrepassar l'aforament màxim de públic establit en cada cas. Correspondrà als organitzadors garantir el compliment d'esta circumstància.
 3. La cessió de les aules té caràcter gratuït tant per al sol·licitant com per als assistents, i no es pot sol·licitar cap tipus de contraprestació econòmica a estos últims per cap concepte.
 4. La instal·lació concedida ha de quedar en adequades condicions d'orde i neteja en finalitzar l'activitat per a l'ús de la qual va ser autoritzada.
 5. Queda prohibit el consum d'aliments i begudes a les sales concedides, excepte autorització expressa de la Regidoria de Comerç i Consum en els casos que així s'estime oportú.
 6. Els desperfectes que es pogueren ocasionar per un mal ús de la instal·lació hauran de ser assumits pels organitzadors.
 7. Han d'observar-se les corresponents prohibicions de fumar.
 8. En cas de suspensió de l'activitat prevista, esta circumstància ha de comunicar-se amb suficient antelació a la Regidoria de Comerç i Consum.
Informació complementària
Documentación: