Imagen relacionada

Equipaments - Castell de Santa Bàrbara

Equipaments culturalsMuseus i sales d’exposicions, Equipaments singulars

Imagen relacionada
AVISOS ACCESSOS PER CARRETERA : Accés restringit . Les mesures màximes autoritzades per a l'accés de vehicles de transport de viatgers: Longitud 8,50 m i Massa 6.800 kg. ACCÉS PER ALS VIANANTS : Es recorda als usuaris que roman tancat per a rehabilitació, l'accés al castell pel passeig de ronda de...