Programe 12-16 Prevenció de les Drogodependéncies

Programa 12-16 de Prevención de las Drogodependencias

Madurar és el camí cap a l'autonomia. És el procés que va d'una vida dependent i determinada per les decisions dels adults sobre el xiquet i la xiqueta a anar adquirint a mesura que es creix més capacitat per a prendre decisions pròpies.

És a partir de la pubertat quan comencen a assajar aquesta autonomia; ja són els mateixos adolescents els que s'han d'enfrontar a situacions en què han de decidir què fer sense la presència dels pares i les mares.

Facilitar-los eines per a reconéixer les influències que reben, els aspectes que determinen les seues decisions, els ajudarà a ser més crítics. Assajar el procés de presa de decisions raonades i conéixer les diferències entre decisions impulsives, raonades i per hàbit, els ajudarà a reflexionar sobre el seu mode d'actuar.

A més, proposem relacionar la presa de decisions amb l'inici de consum de tabac i facilitar-los informació sobre aquesta substància perquè disposen de més elements per a decidir amb criteri.

Els objectius que plantegem per a aquest curs són:

Analitzar els valors propis.

Analitzar la influència dels valors sobre les nostres accions.

Analitzar la xarxa personal de contactes.

Analitzar el procés de presa de decisions raonades.

Fomentar el sentit crític dels/les alumnes enfront de la pressió de grup.

Informar sobre el tabac, el procés de convertir-se en fumador, els efectes, la dependència…

Per a això, hem elaborat 4 activitats per a realitzar la primera pel tutor o la tutora, de caràcter introductori; dues més, per educadors/es del Pla Municipal sobre Drogodependències de l'Ajuntament d'Alacant; i l'última, que la farà també el tutor o la tutora, per a concloure i reforçar els missatges.

El PROGRAMA 12-16 ha sigut acreditat en 2020, durant 4 anys, per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, si bé el contingut d'aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de la UPCCA de l'Ajuntament d'Alacant i no reflecteix necessàriament l'opinió de la Generalitat.

 

Tipo de documento: 
Guies didàctiques