Documents - Regidoria de Recursos Humans i Organització

Instruccions i normes

El Servei de Recursos Humans, Organització i Qualitat té com a missió la planificació, el desenvolupament i la gestió del personal necessari i adequat per a un funcionament eficaç i eficient dels...