Documents - Regidoria d'Igualtat

Guies didàctiques

Manual per a l'elaborar un Pla d'Igualtat en les Empreses

Memòries

Informe Anual del Consell General del Poder Judicial: Dades de denúncies, procediments penals i civils registrats, ordres de protecció i mesures de protecció i seguretat sol·licitades en els Jutjats...
Macro enquesta de Violència contra la Dona 2015 publicada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.