Documents - Regidoria d'Estadística

Altres documents

Model perquè els ciutadans o ciutadanes autoritzen una altra persona a realitzar en el Departament d'Estadística diversos tràmits, com empadronar-se en un domicili determinat, permetre l'...
Com a conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per a l'expedició d'informes i certificats d'...
Data de l'estudi: 1 de Gener de 2022.
Eleccions Locals 22 de maig de 2011.