Absentisme Escolar

El Programa de Prevenció de l'Absentisme Escolarés l'encarregat de la prevenció, la resolució i el seguiment dels casos d'absentisme escolar. Esta labor és realitzada en coordinació i col·laboració amb les diferents Administracions públiques o privades, responsables de l'educació dels menors de 6 a 16 anys.

s'ocupa de l'elaboració i difusió de protocols específics dirigits a la prevenció, així com l'estudi de casos particulars, provocant la dinamització de tots els recursos existents per a la seua resolució i potenciant la responsabilitat de les famílies sobre l'obligatorietat de l'escolarització en estes edats. Tota la documentació relacionada amb el Programa haurà de dirigir-se a: Regidoria d'Educació - AJUNTAMENT D'ALACANT
C/ Maldonado, 9, 03002 ALACANT - Telèfon: 965 21 04 68
 absentismo.escolar@alicante-ayto.es 

Tipo de documento: 
Instruccions i normes
Informació complementària