Directori Municipal - Servici de Participació Ciutadana, Partides Rurals i Cooperació

Contacte

Teléfono: 
965980346
Fax: 
965201142

Ubicació

Calle
Barón de Finestrat
21
03001

Les seues funcions estan definides en el Reglament Orgànic de l'Ajuntament d'Alacant.

Planificar, gestionar i controlar les qüestions relatives a l'associacionisme veïnal, i, amb aquest objectiu, té les següents funcions genèriques:

  • Estudiar, planificar i gestionar totes les qüestions relatives a la participació ciutadana.
  • Mantindre i promoure les relacions amb les associacions de veïns del municipi i les juntes de districte.
  • Supervisar l'aplicació del Reglament de Participació Ciutadana.
  • Tramitar, gestionar i controlar les subvencions a atorgar a les juntes de districte i associacions declarades d'interés municipal.
  • Prestació de serveis diversos als ciutadans a través de les regidories de districte.
  • Aquelles altres establides en el Reglament de Participació Ciutadana o que es necessiten i que estiguen relacionades amb el moviment veïnal.

Programa de Cooperació

Es troba ubicat a la seu de la Regidoria d'Immigració i Cooperació

  • Adreça: C/ Cienfuegos, núm. 2
  • Telèfon: 965 23 02 67