Vivenda Jove

Es tracta d'un servici gratuït del Patronat Municipal de la Vivenda, especialitzat en matèria de vivenda i gestió immobiliària, que es concreta tant en l'ajuda de cerca de vivenda als que ho sol·liciten, com en la cerca d'inquilins per a aquells propietaris de vivendes que desitgen arrendar els seus immobles. El Patronat de la Vivenda és agent col·laborador de la Xarxa LLOGA de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient. El programa està gestionat per l'Associació Provivenda.

Consulta el Programa Municipal d'Intermediació Social Immobiliària del Patronat Municipal de la Vivenda.  

Si vols realitzar alguna consulta, contacta amb nosaltres:

 • Edifici El Claustre
  • C/ Llauradors, 4 - 6. 03002 Alacant.
  • el. 965 14 34 64.
 • HORARI:
  • De dilluns a dijous 9:30h a 18:30h
  • Divendres 9:00h a 15:00h
  • Del 1 de Juliol al 15 de Setembre 8:00h a 15:00h