Incidències de Neteja i Recollida d'Efectes d'UTE Alacant

Limpieza Pública

La Regidoria de Medi Ambient i UTE Alacant oferixen a la ciutadania un servici de comunicació d'incidències de neteja i recollida d'efectes en la via pública a través dels canals següents:

INFORMACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA D'EFECTES:

La recollida s’efectua cada dia menys les vespres de festius.

Horari i on depositar-los:

S'han de traure entre les 21 i 24 hores i es deixaran junt amb el contenidor de fem més pròxim a la direcció de qui sol·licita el servici. 

Les recollides sol·licitades a partir de les 15 h es duran a terme l'endemà. El servici no puja a les vivendes a retirar els efectes. 

Materials a traure i quantitats:

Es poden traure 2 efectes cada dia, indistintament a la seua dimensió, excepte portes o cadires que podem prendre 4 unitats en una sola cita (esta mesura evita l'ocupació de la via pública).

 

Informació complementària