Equip de treball del projecte "Alacant es Mou"

Àrea de Direcció

Luis Barcala Sierra

Alcalde

Luis Barcala Sierra
Impulsor del Projecte "Alacant Es Mou"

Co-Direcció del Projecte

José Ramón González González

Regidor de Mobilitat, Accessibilitat i Seguretat

José Ramón González González
Co-Director

Comissió Executiva

 • José Ramón González González. Regidor de Mobilitat, Accessibilitat i Seguretat.
 • Vicente Linares García. Responsable d'Explotació del Centre de Control de Trànsit.

Equip de suport jurídic, control pressupostari i administratiu

 • Remedios Martínez Munera. Cap del Servici de Trànsit, Transports, Mobilitat i Accessibilitat.
 • Francisco Berenguer Sánchez. Tresorer.
 • María Sellers Reig. Tècnic d'Administració General.
 • Mª Rosa Flores Navarro. Administrativa.

Comités tècnics consultius d'experts

Intern

 • Fco. Andrés Fernández Gómez. Cap del Departament Tècnic de Transports.
 • Pedro Riquelme Moya. Enginyer de Camins del Departament Tècnic de Trànsit.
 • Javier Gallego Merino. Cap del Departament de Qualitat i Atenció a la Ciutadania.
 • Alberto Martínez Parodi. Continguts Web i Xarxes Socials (Community Mànager).
 • Carolina Martínez Parodi. Sociòloga. Anàlisi i tractament de dades.

Equip de supervisió d'instal·lacions i verificació de requisits funcionals.

 • Fermín Arços Planelles. Responsable d'Infraestructures del Centre de Control de Trànsit.
 • Pedro Mateo Valero. Responsable d'Inspecció d'Instal·lacions.

Equip de proves del sistema i validació d'interfícies d'usuari

 • Luis Ángel Calero Morera. Operador del Centre de Control de Trànsit.
 • Carmen Donat Guijarro. Operadora del Centre de Control de Trànsit.

Extern

Alicante se mueveAlicante se mueve