Continguts - Regidoria de Seguretat

Objectius Atendre la víctima de maltractaments quan es produïsca el fet delictiu. Assessorar-la sobre tots els recursos i actuacions davant de la situació. Prendre la denúncia sobre els fets i la...
Imagen balanza justicia
La normativa en matèria de protecció civil i gestió d'emergències és de gran amplitud. Aquesta es pot classificar atenent diferents criteris com per exemple l'àmbit administratiu i territorial o la...
Si vosté ha perdut algun objecte que a causa de la seua grandària no puga ser-li enviat per correu, se li enviarà una carta comunicant-li'n la troballa a la seua adreça. Si els documents que...
Diseño de imágenes frente distintos riesgos del municipio
Els plans de protecció civil i gestió d'emergències són l'instrument organitzatiu general de resposta a situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública, i estableixen els...
Tots els vehicles depositats als recintes municipals Els vehicles següents es troben depositats als recintes municipals. Una vegada transcorregudes 24 hores des del depòsit, s'iniciaran les...