“Iniciación a la Llengua i Cultura Valenciana”

Formació de Persones Adultes s'imparteixen el Programa “Iniciación a la Llengua i Cultura Valenciana” integrat per cursos de Nivell B1, B2 i  C1
Imagen relacionada

Dins de la Formació de Persones Adultes s'imparteixen el Programa “Iniciación a la Llengua i Cultura Valenciana” integrat per cursos de Nivell B1, B2 i  C1,  amb una temporalització de 60 hores cadascun d'ells. Ajustant-se a la normativa vigent de la Consellería d'Educació, Cultura i Ciència: Llei 1/95, de 20 de gener de 1995, que arreplega els criteris generals d'actuacions en la formació de Persones Adultes de la Generalitat Valenciana.

Decret 220/1999, del Govern Valencià, que regula els programes formatius de la Llei anterior, i la Resolució de 20 de setembre de 2007 de la secretaria autonòmica d'Educació per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes, sent l'Ajuntament la institució veladora del seu compliment.

CURSOS GRATUÏTS.

Oferta de cursos: (en funció de la demanda es determinaran els nivells a impartir)

Nivell-B1:  Dilluns i dimecres 19:30 a 21:30h

Nivell-B2 : Dimarts i dijous 19:30 a 21:30h

Nivell- C1: Dilluns i dimecres  19:30 a 21:30h

 

INICI:  FEBRER 2021  

ELS CURSOS S’IMPARTIRÁN DE MANERA ONLINE

Algunes sessions presencials per a pràctica oral a determinar
Lloc:
CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Centre de Recursos Educatius Municipal
C/ Pare Mariana nº19
Telf.: 965 14 38 43

 

DATA DE SOL·LICITUD DEL 28 DE DESEMBRE DE 2020 FINS AL 18 DE GENER DE 2021

LES SOL·LICITUD DE PLAÇA EN EL CURS ES REALITZARÀ PRESENTANT PER SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT EL FULL D'INSCRIPCIÓ ADJUNT JUNTAMENT AMB FOTOCÒPIA DE DNI, PASSAPORT, NIF O UN ALTRE DOCUMENT QUE ACREDITE LA IDENTITAT. ES DONARÀ PRIORITAT A l'ALUMNAT QUE A CAUSA DE LAS COVID-19 I AL CONFINAMENT DE MARÇ ES VIÓ AFECTAT PER LA SUSPENSIÓ DE LES CLASSES.

LA SELECCIÓ DELS ADMESOS ES REALITZARÀ PER RIGORÓS ORDRE D'ENTRADA. DIA / DATA / HORA.

LA LLISTA D'ADMESOS ES PUBLICARA EL 25 DE GENER EN AQUESTA PÀGINA WEB

Información complementaria
Documentación: