Bases del XXI Premi Contarella de Narrativa en valencià 2018

Contarella 2018

BASES DEL XXII PREMI CONTARELLA DE NARRATIVA EN VALENCIÀ 2018

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

El Premi Contarella té com a finalitat el foment de l'ús del valencià entre els escolars mitjançant la creació literària de contes o narracions breus. 
Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites.

PARTICIPANTS I CATEGORIES

Poden concursar-hi tots els escolars inscrits en escoles públiques, concertades o privades i instituts, amb domicili social a la ciutat d'Alacant.

S'estableixen les següents categories:

1a. Escolars que cursen estudis de Primària 1r i 2n
2a. Escolars que cursen estudis de Primària 3r i 4t
3a. Escolars que cursen estudis de Primària 5é i 6é
4a. Escolars que cursen estudis d'ESO 1r i 2n
5a. Escolars que cursen estudis d'ESO 3r i 4t

Per tal de garantir la qualitat i correcció dels textos presentats, l'equip educatiu de cada centre haurà de fer una sel·lecció de les narracions a concurs, i no podran remetre'n més de 5 treballs per categoria.

REQUISITS DE PRESENTACIÓ I EXTENSIÓ DE LES NARRACIONS

Els concursants han de presentar les seues narracions escrites amb ordinador (document de text).
 
Els relats no poden superar l’extensió de 3 fulls DIN-4 a doble espai, amb tipus de lletra Arial de 12 punts.
Les narracions hauran d'estar acompanyades de dibuixos que les il·lustren. Les il·lustracions poden ser de l'autor del text o de qualsevol company de la seua classe. En aquest cas, haurà d'afegir el nom de qui les haja fetes

L'enviament del treball constarà de dos arxius:
a) Llistat amb els títols de les narracions presentades a concurs, numerades per categories (veure fitxa adjunta títols).
b) Llistat amb el non i cognoms de l'autor i il·lustrador si cal. L'enumeració ha de coincidir amb els contes del primer arxiu veure fitxa adjunta autors).
Ambdós arxius han de contindre també el nom, cognoms, centre educatiu, telèfon de contacte i correu electrònic del tutor o tutora de la classe.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Les narracions s’han de remetre per correu electrònic a la següent direcció: cultura.contarella@alicante.es, o també mitjançant USB que s'ha de presentar a:

Regidoria de Cultura d’Alacant, tel. 965 147 160
Centre Municipal de les Arts.
Plaça de Quijano  2,  3a  planta  -03002 Alacant- 

El període d’admissió finalitza el divendres 4 de maig de 2018 a les 14.00 h

JURAT

Un comité de sel·lecció integrat per quatre persones de diferents estaments i vinculades a l'àmbit educatiu triarà els relats més destacats en les diferents categories, els quals rebran els premis establits.

A més a més, les narracions premiades (i les il·lustracions que les acompanyen) seran editades per a la seua divulgació.  Els autors de les esmentades narracions i il·lustracions autoritzen a l'organització per a la lliure edició dels relats seleccionats amb els seus corresponents dibuixos 
La participació en el concurs suposa l'acceptació de les presents bases.

PREMIS I CATEGORIES

Els autors de les obres premiades rebran un obsequi i un diploma commemoratiu, i els col·legis i instituts on estudie l'alumnat guanyador i finalista seran obsequiats amb material bibliogràfic, audiovisual o lúdic en valencià per a l’ús i el gaudi de tota la classe, per un valor de TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS, repartits de la manera següent:

Obsequis per valor de 500 euros per al col·legi guanyador de 1r i 2n de Primària
Obsequis per valor de 250 euros per al col·legi finalista  de 1r i 2n de Primària
Obsequis per valor de 500 euros per al col·legi guanyador de 3r i 4t de Primària
Obsequis per valor de 250 euros per al col·legi finalista  de 3r i 4t de Primària
Obsequis per valor de 500 euros per al col·legi guanyador  de 5é i 6é de Primària
Obsequis per valor de 250 euros per al col·legi finalista  de 5é i 6é de Primària
Obsequis per valor de 500 euros per a l’institut guanyador de 1r i 2n d’ESO
Obsequis per valor de 250 euros per a l'institut finalista  de 1r i 2n d’ESO
Obsequis per valor de 500 euros per a l’institut guanyador de 3r i 4t d’ESO
Obsequis per valor de 250 euros per a l'institut finalista  de 3r i 4t d’ESO
 

Inscripción
Plazo: 
De 27 de Marzo de 2018 hasta 4 de Mayo de 2018
Información complementaria