SanitatNormativa i Bans Pàgina Inicial del Departament Pàgina Inicial del Portal de l'Ajuntament d'Alacant
Inicial del Departamento Pagina Inicial del Ayuntamiento

Normativa Municipal (Ordenances)

Ordenança Municipal de Mercats. Capítol IX Inspecció Sanitària.

Ordenança de Protecció contra Sorolls i Vibracions.

Ordenança Reguladora de la Venda Ambulant.

Ordenança Municipal de Neteja.

Ordenança Reguladora d'Abocaments a la Xarxa de Clavegueram.

Ordenança Municipal sobre Tinença i Protecció d'Animals.

Ordenança Reguladora dels Servicis Locals de Consum.

Ordenança Fiscal de taxes per registre, captura, estada i observació d'animals en el dispensari municipal.

Ordenança Reguladora de les condicions tècniques i higienicosanitàries de perruqueries, instituts de bellesa i altres servicis d'estètica.

Bans Municipals

Ban relatiu a la prohibició d'alimentar els gats a l'Illa de Tabarca.

Ban relatiu a la prohibició d'alimentar els coloms en zones públiques.

Convenios

Conveni de cooperació i col·laboració entre l’Excm. Ajuntament d’Alacant i ASAJA Alacant, l’Associació Agrària de Jóvens Agricultors-Sectorial Apícola, per a la preservació d’eixams, bresques i ruscos d’abelles en el municipi d’Alacant.

Normativa en matèria d'higiene dels aliments

Normativa en matèria de zoonosi i tinença d'animals

Normativa en matèria de zoonosi i tinença d'animals