Període de pagament voluntari 'Padró de Guals'

De l'1 de març al 30 d'abril de 2018
Taxa Guals

PADRÓ DE GUALS

La Regidoria d'Hisenda informa que el període de pagament voluntari del Padró de Guals serà de l'1 de març al 30 d'abril de 2018

L'Ajuntament remetrà els rebuts als interessats que no hagen domiciliat el pagament de l'impost. No obstant això, si el dit document de pagament no ha sigut rebut abans del 20 de març, els interessats hauran de sol·licitar-ho en l'Oficina de Relacions amb el Contribuent, ubicada en C/ Jordi Joan, 5 planta baixa, o a través de 'Descàrrega de rebuts en període voluntari'.

Rebuts domiciliats:

Per als rebuts domiciliats es remetrà avís de càrrec.

La data de càrrec per a rebuts domiciliats serà el 3 d'abril de 2018

Taxa per l'entrada de vehicles a través de voreres i vies públiques:

Accedix a la informació ACÍ

Descàrrega de rebuts en període voluntari:

Accedix a la informació ACÍ. 

Formes de pagament:

Accedix a la informació ACÍ / Pagaments on line.

Retirada d'adhesius de senyalització del gual: 

Una vegada efectuat el pagament de la taxa, l'interessat haurà d'arreplegar els adhesius de senyalització del gual en AKRA SENYAL S.L. (Carretera d'Ocaña, 56-D 03006 Alacant Tel: 965 68 39 28 Fax: 965 11 30 33) en horari de dilluns a divendres de 8:00 a 13:00 hores. El preu dels adhesius de renovació serà 4,75€ IVA inclòs. Per a poder retirar els adhesius és imprescindibles presentar el justificant de pagament de la taxa.

Més informació:

  • Regidoria d'Hisenda. C/Jordi Joan, 5, 03002 Alacant. Tel. 965 14 93 89 / 965 14 93 83. 
  • Juntes de Districte (per a duplicats de rebuts)
  • Telèfon gratuït d'Atenció al Contribuent: 
    • Línia 900 500 917 (*Telèfon 965 987 046 per a telefonades des de fora de la província d'Alacant).

 

Exposició pública 'Edicte de notificació col·lectiva liquidacions tributàries periòdiques Padró Fiscal de la Taxa de Guals'.

Accedix a la informació ACÍ.

 

Informació complementària