Borsa de Treball 'Tècnic/a Auxiliar de Topografia'

Termini de presentació de sol·licituds del 6 al 23 de març de 2018 (Ampliat)
Borsa d'Ocupació Temporal

La Regidoria de Recursos Humans, Organització i Qualitat convoca:

Borsa de Treball per a la provisió per mitjà de nomenament interí, sistema oposició lliure, de places de 'Tècnic/a Auxiliar de Topografia'.

Termini de presentació de sol·licituds (AMPLIAT)

Del 6 al 23 de març de 2018, ambdós inclusivament.

*Termini ampliat per modificació de les Bases Específiques (Titulació) . Per a més informació veure document adjunt.

Bases i sol·licitud ACÍ.

*Per a més informació sobre Borses d'Ocupació Temporal telefone al: 965 14 95 73.

 

Horari per a presentació de documents: 

Si es presenta a través de la Seu Electrònica (Certificat Digital) , el termini estarà obert fins a les 23:59h del últim dia de termini.

Si es presenta presencialment per Registre General l'horari és el següent: 

 • Des de dilluns fins a dijous, des de les 9h fins a 17h. 
 • Divendres, des de les 9h fins a 14h. 
 • Horari d'estiu: Juliol, agost i fins al 15 de setembre, des de les 9 fins a 13 hores.

*Fora d'aquest horari poden presentar-se sol·licituds a les Oficines de Correus (Consulta els HORARIS) , amb el sobre obert perquè el mata-segells figure en la sol·licitud i no en el sobre. 

A més de Correus, Seu Electrònica i Registre General de l'Ajuntament, conforme a l'Art. 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, poden presentar-ho també a: 

Els Registres de: 

 • L'Administració General de l'Estat (per exemple, la Subdelegació de Govern a Alacant). 
 • Les Administracions Autonòmiques (per exemple, les Oficines del PROP) . 
 • Les Entitats que integren l'Administració Local (per exemple, la Diputació Provincial).
 • Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A TRÀMITS EN SEU ELECTRÒNICA AMB CERTIFICAT DIGITAL 

 • No es pot firmar en ordinadors amb sistema operatiu iOS, només Windows. 
 • Permetre elements emergents. 
 • Tindre instal·lat i actualitzat Java. (Podrà descarregar el programa abans d'iniciar el tràmit). 
 • Tindre instal·lat Acrobat Reader. (Podrà descarregar el programa abans d'iniciar el tràmit).
 • La sol·licitud finalitza quan es firma el document instància i el sistema ho torna a mostrar amb el número de registre d'entrada assignat visible en la part superior, perquè l'imprimisca o guarde com a resguard. Perquè la persona que realitza el tràmit puga firmar electrònicament la dita instància és necessari descarregar i instal·lar un programa específic que podrà descarregar abans d'iniciar el tràmit. Si ja ho haguera instal·lat anteriorment, no cal que ho torne a fer. 
 • Si per algun motiu deixa el tràmit sense acabar, pot reprendre-ho durant 15 dies en: www.alicante.es -> Seu Electrònica -> Catàleg de Servicis - > Accés a tràmits pendents.

 

 

Informació complementària